Danh Sách Truyện Xuyên Nhanh

Túng Túng Túng Túng

Thẩm Ngữ Thẩm Ngữ

Cứu Vớt Vai Ác Kia Cứu Vớt Vai Ác Kia

Vai Diễn Mỹ Nhân Vai Diễn Mỹ Nhân

Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.